Roemen, J.M.

Ter ere van en respect voor mevr. JEANNE MARIE VAN DIEJEN geb ROEMEN die opteerde en later naar Nederland terugkeerde. (Ook ter ere van en respect voor haar familieleden natuurlijk.)

 

HAAR ERE NAAM WAS IBU MALUKU.

 

Ik heb op deze pagina niet al te uitgebreid iets neergeplonkt over mevr van Diejen, want 1) het gaat me slechts om haar persoonlijk en directe omgeving destijds en 2) wil men meer weten, dan kunt u geheel vrijelijk gaan rondstruinen m.b.t. mevr. van Diejen en haar familie in het Nationaal archief afdeling dossiers OGS. Veel en genoeg te vinden.

 

Op 20 dec 1950 opteerde JEANNE MARIE VAN DIEJEN geb ROEMEN voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

  1. dat zij schoolhoofd was van de Nijverheidsschool voor meisjes te Tobelo Halmahera,
  2. dat zij geboren was te Brussel op 6 jan 1896,
  3. dat zij te Rotterdam was gehuwd met MARINUS JOHAN VAN DIEJEN op 3 dec 1919,
  4. dat haar echtgenoot reeds overleden was op 20 april 1945 te Hainan,
  5. dat haar vader heette CHARLES HENRI ROEMEN, geb St.Odilienberg 27 juli 1863 en overleden te Brussel 16 dec 1899,
  6. dat haar moeder heette MARIE AGNES WOLTERS geb St.Odilienberg 2 febr 1863 en overleden 18 jan 1946 te Malick,
  7. dat haar grootvader heette JEAN HUBERT HENRI ROEMEN geb Brussel 29 mei 1930 en overleden St.Odilienberg 26 mei 1906,
  8. dat haar grootmoeder heette MIREILLE JEANNE MARIE DE LA RIVIERE geb Avignon Frankrijk op 5 juni 1836 en overleden 18 juni 1916 Malick.

 

Mijn bevindingen:

 

Ondanks dat mevr van Diejen opteerde, is zij toch naar Nederland teruggekeerd. Wanneer is mij onbekend. In elk geval vóór 1961.

Ook mevr. van Diejen was slachtoffer van de oorlog en zat in een internerings kamp Kampili. Het schijnt dat de kampcommandant van dit kamp vrij “menslievend” was en in 1961 werkte mevr van Diejen mee aan een documentaire of iets dergelijks over dit kamp en de commandant. Zij werd door de Jappo’s uitgenodigd en na rijp beraad vertrok zij naar Japan. Ik heb me er verder niet in verdiept, omdat kampen op mij werken als een lap op een rode stier.

Foto’s van de “ingezetenen”van kamp Kampili kan menhier bekijken: https://siralle.tripod.com/kampili/photos/index.album/kampili-photos?i=0

 

Het volledige artikel hieronder is in Delpher terug te vinden.

 

Over haar leven is een boek geschreven, uitgebracht in 2002 en geschreven door Ron Heynneman, geboren in Surabaya en later naar Canada vertrokken.

Kortom: https://www.amazon.com/Ibu-Maluku-Story-Jeanne-Diejen/dp/1877059080

 

 

Mevr. van Diejen geboren Roemen was gehuwd met de heer Marinus Johan van Diejen en ook hij werd oorlogsslachtoffer en hij ligt op te ereveld te Hongkong.

 

Maar ook familie van haar echtgenoot (een broer) werd oorlogslachtoffer en hieronder een scan van een artikel over Johannes Anthonie van Diejen met onderaan een link van het hele verhaal.

Het viel me op, dat in het artikel alle broers en zussen werden vermeld met de geboortedatum erbij, behalve bij Marinus Johan terwijl zijn geboortedatum toch in de archieven te vinden is.

http://www.oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl/dhr.-j.a.-van-diejen.html

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper

Terug naar boven