Rozet, G.A.M. & M. & G.H.A. & S.A.W.

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam ROZET die opteerden; voornamelijk gefocussed op Timor Kupang.

Ik verwijs hierbij tevens dringend naar de pagina’s KERKHOF KUPANG alwaar ik diverse graven van deze families hier genoemd, heb geplaatst.

 

I) GABRIEL ABRAHAM MICHEL ROZET opteerde en hij verklaarde,

 1. dat hij Commies was op het districtskantoor Sumba en dat hij te Waingapu woonde,
 2. dat hij te Paritti (Timor) was geboren,
 3. dat hij sedert 18 nov 1919 gehuwd was met HELEN MARY THEEDENS en dat dit huwelijk ontbonden wegens het overlijden van zijn echtgenote op 26 april 1936,
 4. dat hij geen minderjarige kinderen had,
 5. dat zijn vader geboren was op 10 jan 1868 en in 1913 overleden,
 6. dat zijn moeder was geboren op 9 mei 1872 en in 1941 overleden,
 7. dat zijn grootvader geboren was op 5 nov 1843 te Kupang en in 1905 overleden,
 8. dat zijn grootmoeder behoorde tot de ROTE familiestam en overige gegevens hem onbekend zijn.

 

IA) MICHEL ROZET opteerde en hij verklaarde,

 1. dat hij geboren was te ENDE (Flores) geboren was op 25 dec 1923
 2. dat hij op wachtgeld zat,
 3. dat zijn vader was GABRIEL ABRAHAM MICHEL ROZET, geb 24 mei 1889 te Pariti Kupang, werkzaam als commies en te Waingapu woonde,
 4. dat zijn moeder heette ROZET-THEEDENS, geboren waar en wanneer ?? en reeds was overleden,
 5. dat zijn grootvader heette WILLEM LODEWIJK ROZET en zijn grootmoeder ANNA JOHANNA PELT, beiden hem onbekend waar en wanneer geboren en beiden reeds overleden.

 

IB) GABRIELLE HELEN ANNA ROZET opteerde en zij verklaarde,

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij woonde te Waingapu,
 3. dat zij mede namens haar kinderen opteerde, te weten: 1) MOZES (Max) NIEUWKAMP *22 maart 1940 te Rengat, 2) GABRIELLE JEANA NIEUWKAMP * Bandjarmasin 20 sept 1941 en 3) GABRIELLE AUGUSTINE BERTHA  NIEUWKAMP * Bandung 28 april 1944,
 4. dat zij geboren was op 5 maart 1922 te Kupang,
 5. dat zij sedert 21 aug 1940 gehuwd was met JAN NIEUWKAMP en dat dit huwelijk ontbonden was wegens het overlijden van haar echtgenoot in 1943,
 6. dat haar vader was geboren te Paritti op 24 mei 1889,
 7. dat haar moeder was geboren op 17 sept 1899 en overleden was op zee ter hoogte van Bima en Groot Sumbawa in 1936,
 8. dat haar grootvader was geboren Kupang 10 jan 1868 en in 1905 overleden,
 9. dat haar grootmoeder was geboren 9 mei 1872 en overleden 1941.

 

Mijn bevindingen:

Beetje hutselen en frutselen en het blijkt uit de verklaringen,

dat I) de vader was van IA) en IB).

dat vader Gabriel gehuwd was met hun moeder Helen Mary Theedens die geboren werd 17 sept 1899 en overleden 26 april 1936,

dat de vader van Gabriel heette Willem Lodewijk Rozet en volgens verklaringen geb 10 jan 1868 te Kupang (Echter niet te vinden in de almanakken. Wel te vinden geboorte Willem Lodewijk te Kupang op 12 mei 1860 RA1861 – Zelfde Willem Lodewijk of een andere?)

dat Willem Lodewijk huwde met Anna Johanna Pelt. (RA1885:) Huwelijk Kupang op 27 sept 1883.

dat Willem Lodewijk overleed 16 april 1903 te Kupang (RA1904)

Bron Delpher: Gabriel Abraham Michel Rozet was commies Ass.res.kantoor Kupang.

Ind.Nav. 2006INN19 meldt grafopschrift op de Europese begraafplaats Kupang dat G.A.M. overleed op 8 febr 1952. (Kort na het opteren dus).

Gabrielle Helen Anna verklaarde dat haar echtgenoot heette JAN NIEUWKAMP en dat hij in 1943 was overleden. Ik heb hier niets over kunnen. Wel gevonden bij de OGS dat a/b Junyio Maru overleden was JAN SAMUEL CORNELIS NIEUWKAMP, geb Palembang 1911 (zoon van houthandelaar G. Nieuwkamp) en overleden 18 sept 1944. Praten we hier over de echtgenoot van Gabrielle? Het dossier OGS bij de NA geeft ook geen nadere details.

Voor het overige: De begraafplaats Kupang telt enorm veel familieleden ROZET en THEEDENS en NOIJA. Zie 2006INN19.

 

II) STEFANUS(STEPHANUS) ABRAHAM WILLEM ROZET opteerde en hij verklaarde,

 1. dat hij gepensioneerd sergeant KNIL was,
 2. dat hij te Malolo (Sumba) geboren was op 4 juli 1890,
 3. dat hij gehuwd was met JULIE LAY geb Malolo 9 juni 1901 en dat hun huwelijksdatum was 15 april 1922 te Kupang,
 4. dat hij minderjarige kinderen had 1) WILHELMINA ANNA *12-2-1933 Kupang, 2) ESTHER MAGDALENA *19-8-1934 Kupang en 3) WILEM GABRIEL *16-5-1940 Kupang,
 5. dat zijn vader heette ABRAHAM CORNELIS GABRIEL ROZET geb 25 maart 1865 Kupang en reeds overleden,
 6. dat zijn moeder heette ANNA LEWI AMARENSIA NOYA (NOIJA) geb 12-2-1874 Kupang en reeds overleden,
 7. dat zijn opa heette ABRAHAM CORNELIS ROZET geb 5-11-1830 te Kupang en reeds overleden,
 8. dat oma heet JACOBA MESAK GIRI geb 1835 te Rote en reeds overleden.

 

Mijn bevindingen:

Vader Abraham Cornelis Gabriel huwde te Kupang 7 okt 1887 met Anna Noija. (RA1889)

Maar er was ook een Abraham Cornelis Gabriel Rozet die op 1 juni 1914 huwde met Dinatje Philipina Noija te Kupang.(RA1915).

Delpher: Hij overleed te Kupang oud 84 jaar. (Nieuwsblad Sumtara 15-1-1949)

Opa Abraham Cornelis was Posthouder en overleed 4 feb 1905 te Kupang en hij huwde 14 mei 1860 te Kupang met Jacoba. Maar Abraham Cornelis Rozet huwde ook met Maria Amelia Tielman (1848-1901) en uit dit huwelijk o.a. dochter Helena Hendrika Rozet (30-12-1874/18 mei 1964 Den Haag oud 89 jaar geb Kupang. Zij huwde Willem Ferdinand Wetters op 5 nov 1900 Kupang.

Er is een familie verband tussen de familieleden ad I) en sub IA-B) en ad II. Het gaat me te ver om het hier uitgebreid neer te schrijven. Mag men zelf doen op een regenachtige en koude zondagmorgen. Let wel: In de verklaringen staan fouten wat betreft datums.

De stamboekkaart:

 

Abraham Cornelis Gabriel was ook posthouder, tevens deurwaarder en ook Bestuurs-ass BB en drager van de WMO kl.4

 


Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven